Chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ ở Krông Pắc
Cập nhật lúc 08:47, Thứ Ba, 30/10/2018 (GMT+7)
.

Thực hiện Thông báo Kết luận 381-TB/TU ngày 13-4-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thống nhất chủ trương cho địa phương thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, buôn, tổ dân phố, trong 2 năm (2016 và 2017), huyện Krông Pắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và bước đầu mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh gọn bộ máy cơ sở…

Đảng bộ huyện Krông Pắc hiện có 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 23 đảng bộ, 27 chi bộ; 504 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 6.651 đảng viên; 100% thôn, buôn, tổ dân phố có đảng viên và có chi bộ. Triển khai thực hiện Kết luận 381 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Krông Pắc xác định đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng nên đã tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở pháp lý liên quan, tiến hành khảo sát thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, buôn, tổ dân phố cũng như thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện.

Theo Thông báo Kết luận 381 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì huyện Krông Pắc chỉ cần có 28/248 thôn, buôn, tổ dân phố (chiếm 10%) thực hiện nhất thể hóa. Tuy nhiên, đến nay huyện đã có 50/248 thôn, buôn, tổ dân phố thực hiện nhất thể hóa, vượt 78,6% so với Kết luận 381.

Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, buôn, tổ dân phố. Xác định công tác nhân sự là yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định, trên cơ sở nghiên cứu hướng dẫn của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31-8-2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huyện ủy chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự bảo  đảm theo đúng quy trình, dân chủ, khách quan, thận trọng, tuân thủ theo đúng quy định, Điều lệ Đảng. Thực hiện phương châm “Dân tin, Đảng cử”, Huyện ủy Krông Pắc chỉ đạo các địa phương lựa chọn những đảng viên uy tín, có năng lực, kinh nghiệm, trình độ, phẩm chất đạo đức giới thiệu để nhân dân tiến hành bầu chọn trưởng thôn, buôn, tổ dân phố trước; sau khi trúng cử, chi bộ tiến hành đại hội và giới thiệu đảng viên vừa trúng cử trưởng thôn, buôn, tổ dân phố vào chức danh bí thư chi bộ. Toàn bộ quy trình được thực hiện một cách chặt chẽ, khách quan, dân chủ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện Krông Pắc Võ Túc (bìa trái) cùng đại biểu dự một hội nghị  được tổ chức tại địa phương.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện Krông Pắc Võ Túc (bìa trái) cùng đại biểu dự một hội nghị được tổ chức tại địa phương.

Kết quả sau 2 năm thực hiện Kết luận 381 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay huyện Krông Pắc có 50/284 thôn, buôn, tổ dân phố thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó có 37 thôn, 9 buôn và 4 tổ dân phố. Đánh giá việc thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, buôn, tổ dân phố, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện Krông Pắc Võ Túc cho rằng, đây là chủ trương hết sức đúng đắn, là bước đột phá quan trọng trong công tác tổ chức, không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy cán bộ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ sở.

Thực tế triển khai chủ trương nhất thể hóa tại địa phương đã chứng minh điều đó. Hầu hết các bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, buôn, tổ dân phố đều phát huy năng lực lãnh đạo, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cả 2 cương vị.

Đồng chí Võ Túc cho biết thêm: Việc thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, buôn, tổ dân phố thời gian qua trên địa bàn huyện còn rút ngắn, tiết kiệm thời gian hội họp, bởi mỗi vấn đề liên quan đến việc triển khai các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ tại địa phương được thực hiện thông qua 2 cuộc họp: họp chi bộ mở rộng và họp dân (giảm một nửa so với trước kia). Bên cạnh đó, chủ trương này còn góp phần quan trọng, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ rèn luyện, trưởng thành, nâng cao năng lực, trình độ, tính quyết đoán và tự chịu trách nhiệm trước tập thể.

Đăng Triều

,