Đại hội Ủy ban MTTQVN xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin) nhiệm kỳ 2019 – 2024
Cập nhật lúc 18:55, Thứ Năm, 31/01/2019 (GMT+7)
.

Ngày 31-1, Ủy ban MTTQVN xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin) đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị đầu tiên được Ủy ban MTTQVN huyện Cư Kuin chọn tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp xã.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ủy ban MTTQVN xã Ea Ktur đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và địa phương phát động. Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2019 xã sẽ về đích về nông thôn mới. Năm 2018, số hộ gia đình văn hóa trên địa bàn xã đạt tỷ lệ 72,32%, thôn, buôn văn hóa đạt 75%. Ủy ban MTTQVN xã cũng vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo được hơn 160 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo với kinh phí 95 triệu đồng. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQVN xã đã vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 301 triệu đồng, qua đó đã tặng 67 phiếu tình nghĩa với tổng số tiền 33,5 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà 247.519 lượt đối tượng người có công với tổng số tiền hơn 174 triệu đồng.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 Ủy viên Ủy ban MTTQVN xã Ea Ktur lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Mỹ Hằng

 

 

,