Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa các Văn phòng, các Ban của Tỉnh ủy
Cập nhật lúc 18:07, Thứ Hai, 08/04/2019 (GMT+7)
.

Chiều 8-4, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa các Văn phòng, các Ban của Tỉnh ủy năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy; lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh…

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2018 Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các Ban của Tỉnh ủy tham mưu tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Trong năm, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành hơn 1.600 văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phục vụ tốt hoạt động giám sát, khảo sát và làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội triển khai trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị nội dung kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương…

Văn phòng HĐND tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và UBND tỉnh tham mưu, phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức 2 kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2018; thông qua và ban hành 45 nghị quyết; chuẩn bị nội dung để lãnh đạo tỉnh làm việc với các đoàn công tác của Trung ương…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị.

Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin với Văn phòng Tỉnh ủy để nắm bắt ý kiến chỉ đạo và kịp thời tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với những nội dung công việc có khó khăn, vướng mắc; chuẩn bị nội dung làm việc cho các đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy…

Các Ban của Tỉnh ủy đã duy trì tốt mối quan hệ phối hợp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tham gia ý kiến về các vấn đề có liên quan để phục vụ hoạt động của mỗi Ban; kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương…

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, các Văn phòng đã phối hợp tốt trong công tác bảo đảm đón tiếp, phục vụ chu đáo các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, tỉnh bạn, nhà đầu tư nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh; phục vụ các chuyến công tác nước ngoài, trong và ngoài tỉnh của lãnh đạo tỉnh; công tác phối hợp trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo giải quyết theo quy định của pháp luật…

Trong năm 2019, các Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Chương trình công tác năm 2019 của Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; tăng cường phối hợp, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chương trình của Trung ương, của Tỉnh ủy…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp giữa các Văn phòng, các Ban của Tỉnh ủy trong năm 2018. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới các Văn phòng, các Ban của Tỉnh ủy cần chủ động, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực các cơ quan nhằm tập trung thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2019; phối hợp tham mưu trong công tác chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội Đảng các cấp…

Khả Lê

 

,