Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ea H'leo lần thứ III năm 2019
Cập nhật lúc 23:26, Thứ Sáu, 28/06/2019 (GMT+7)
.

Sáng 28-6, UBND huyện Ea H’leo tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Ea H’leo lần thứ III năm 2019.

Theo báo cáo tại Đại hội, dân số huyện Ea H’leo hiện có 137.521 người, trong đó đồng bào DTTS là 54.383 người (chiếm 39,55%) của 25 dân tộc cùng sinh sống.

Trong 5 năm qua, nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS được quan tâm thực hiện, như: Chương trình 135 hỗ trợ phát triển sản xuất cho 338 hộ, xây dựng 51 công trình đường giao thông… với tổng kinh phí 22,278 tỷ đồng; hỗ trợ trực tiếp cho 13.936 lượt hộ nghèo ở xã khu vực II, khu vực III với kinh phí 5,095 tỷ đồng… Nhờ đó, đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện giảm 2.341 hộ nghèo, trong đó đồng bào DTTS giảm 1.261 hộ, nhiều xã tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS còn dưới 10%, như các xã Cư Mốt, Dliê Yang, Ea H'leo, Ea Nam…

Công tác giáo dục và đào tạo trong các vùng đồng bào DTTS ngày càng được thực hiện đồng bộ, chất lượng dạy và học được nâng lên; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS ổn định; diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi mới…

Đại diện lãnh đạo UBND huyện
Đại diện lãnh đạo UBND huyện trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Đại hội đã thống nhất một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn tiếp theo: phấn đấu đến 2025 giải quyết 100% hộ chưa có đất ở và  80% hộ thiếu đất sản xuất; các trục đường nội thôn, buôn và liên thôn, buôn được nhựa hóa và cứng hóa 100%; chuyển đổi, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, đất đai, tập quán canh tác của từng vùng; phát triển cây trồng, chăn nuôi với quy mô hợp lý, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị cao; giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS dưới mức 8%...

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua danh sách 15 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh và Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS huyện Ea H’leo lần thứ III, năm 2019.

Nhân dịp này, UBND huyện Ea H’leo tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 18 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Ea H’leo lần thứ II, giai đoạn 2014 – 2019.

Nguyễn Gia

 

 

,