Huyện Krông Bông: Khai giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng dành cho đoàn viên ưu tú
Cập nhật lúc 16:01, Thứ Ba, 18/06/2019 (GMT+7)
.

Sáng 17-6, Huyện Đoàn Krông Bông phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 2, năm 2019 dành cho đoàn viên ưu tú của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 1 tuần, 67 học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề, gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Lớp học ngoài việc bồi dưỡng kiến thức về Đảng, phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên còn giúp cho học viên rèn luyện ý chí phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị để cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

 

Khả Lê – Tấn Lợi

,