Khai giảng lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật lúc 15:13, Thứ Hai, 17/06/2019 (GMT+7)
.

Sáng 17-6, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng; H’Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

c
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại lễ khai giảng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 206 học viên đến từ cơ quan, đơn vị của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong thời gian 10 ngày (từ 17 đến 27-6), các học viên sẽ được truyền đạt những chuyên đề gồm: Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Một số vấn đề về công tác cán bộ và đánh giá, bổ nhiệm cán bộ của Đảng trong tình hình hiện nay; Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay và những gợi ý chính sách đối với tỉnh Đắk Lắk…

c
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, hình thành các chuẩn mực đạo đức, lối sống và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban tổ chức lớp học thường xuyên bám sát kế hoạch học tập, bảo đảm thực hiện tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình khoá học. Các học viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tự giác, gương mẫu, chấp hành nghiêm túc nội quy và kế hoạch học tập; tập trung và dành nhiều thời gian nghiên cứu, trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, địa phương, từ đó vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tại đơn vị, địa phương mình phụ trách.

Lê Thành

,