Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương
Cập nhật lúc 14:46, Thứ Tư, 27/11/2019 (GMT+7)
.

Sáng 27-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức khai mạc Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và địa phương cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh.  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

Trong thời gian hai ngày (27 và 28-11), các đại biểu được lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, phổ biến Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị “về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12-9-2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TW.  

Phó
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: Bảo vệ chính trị nội bộ là vấn đề sống còn của cách mạng, gắn liền với vận mệnh và vai trò lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược lâu dài trong công tác xây dựng Đảng. 

Tại Đắk Lắk, thời gian qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở Đảng bộ tỉnh đã đặt được những kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đảng. Tuy nhiên, công tác tổ chức triển khai thực hiện còn tồn tại một số hạn chế, nhất là trong nhận thức và việc xem xét, giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay; công tác quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, kịp thời; việc kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn chậm…

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Việc triển khai, quán triệt, học tập các quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính chiến lược, lâu dài trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh và đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh, cán bộ, đảng viên nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những nội dung được quán triệt tại hội nghị nhằm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình đạt hiệu quả cao.

Lê Hương

,