Bức tranh nhiều gam màu sáng của huyện Krông Pắc
Cập nhật lúc 08:11, Thứ Sáu, 10/01/2020 (GMT+7)
.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Anh hùng, năm 2019 quân và dân các dân tộc huyện Krông Pắc đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, vẽ nên bức tranh nhiều gam màu sáng trên tất cả các lĩnh vực…

Năm 2019, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tình hình, diễn biến thời tiết khí hậu không thuận lợi, giá cả thị trường biến động, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, song trên cơ sở phát huy nội lực, tính chủ động, UBND huyện đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp để tập trung chỉ đạo, quản lý, điều hành với quyết tâm chính trị cao và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Huyện Krông Pắc duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 8,03%, với tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 12.025 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người dân tăng từ 38,98 triệu đồng năm 2018 lên 42,14 triệu đồng năm 2019. Tín hiệu lạc quan cho thấy rõ sự tăng trưởng nền kinh tế của huyện là thu ngân sách năm 2019 ước đạt 160.470 triệu đồng, so với dự toán tỉnh giao đạt 142,26%.

Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Krông Pắc.
Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Krông Pắc.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương về mặt thổ nhưỡng, huyện Krông Pắc thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng; gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, hình thành và phát triển ổn định một số vùng sản xuất sản phẩm hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại địa phương và hướng đến xuất khẩu.

Nhiều cây trồng có giá trị của địa phương như: sầu riêng, bơ, vải thiều... dần dần xây dựng được thương hiệu, tạo chỗ đứng trên thị trường. Bên cạnh đó tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp chuyển dịch hướng nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Huyện Krông Pắc đã triển khai đồng bộ các giải pháp về quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp về hành lang pháp lý, có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới thiết bị, công nghệ thân thiện với môi trường.

Biểu diễn cồng chiêng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số  huyện Krông Pắc năm 2019.
Biểu diễn cồng chiêng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Krông Pắc năm 2019.

Song song với việc chú trọng phát triển kinh tế, huyện Krông Pắc đặc biệt quan tâm, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình giảm nghèo, đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Từ nhiều nguồn lực, huyện Krông Pắc bố trí nhiều tỷ đồng cho Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, triển khai các dự án, chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững. Kết quả đến nay, huyện Krông Pắc đã có 10 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 3 xã đạt 10-14 tiêu chí và 2 xã đạt 5-9 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,02% so với năm trước… Huyện Krông Pắc hướng đến mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Võ sinh Karate biểu diễn tại Đại hội Thể dục thể thao  huyện Krông Pắc.
Võ sinh Karate biểu diễn tại Đại hội Thể dục thể thao huyện Krông Pắc.

Một kết quả đáng ghi nhận trong năm 2019 của huyện Krông Pắc là địa phương đã bảo đảm giữ vững tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thể hiện cụ thể qua con số tỷ lệ tội phạm giảm đáng kể (21 vụ); an ninh nông thôn được giữ vững ổn định, tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí…

Huyện Krông Pắc “khởi động” năm 2020 từ việc kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2019. Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn, Krông Pắc sẽ gặt hái được nhiều thành công, thắng lợi mới.

Đinh Xuân Diệu 
 
Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc
 
,