Kết quả chủ yếu của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cập nhật lúc 09:57, Thứ Hai, 13/01/2020 (GMT+7)
.

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV vừa qua đã thông qua 11 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác.

Các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp Quốc hội lần này nhằm tiếp tục thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; củng cố quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính; bảo đảm tinh gọn bộ máy Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và hội nhập quốc tế…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ bế mạc Kỳ họp thứ 8,  Quốc hội khóa XIV.    Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua các luật, nghị quyết gồm: Bộ luật Lao động sửa đổi; Luật Chứng khoán sửa đổi; Luật Dân quân tự vệ sửa đổi; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Thư viện; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia.

Các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến gồm: Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Quốc hội đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 8, Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 và xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, xem xét, thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến và bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Hoàng Thanh Tùng.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 8, trong đó giao Chính phủ căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường đối với người lao động thấp hơn 48 giờ/tuần và báo cáo Quốc hội xem xét vào thời điểm thích hợp; quyết định không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản từ ngày 1-7-2011 đến hết ngày 31-12-2013; không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước từ ngày 1-1-2013 đến hết ngày 31-8-2017; cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015 đến hết ngày 30-6-2020; dừng việc hằng năm báo cáo việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội...

Trên cơ sở kết quả giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, cháy chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, sau khi xem xét các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng và công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về các nội dung này.

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương

 

 

,