Nâng cao hiệu quả công tác dân vận và "Năm dân vận chính quyền" 2020
Cập nhật lúc 17:24, Thứ Ba, 14/01/2020 (GMT+7)
.

Chiều 14-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương. 

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2019, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh. 

3123
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đã quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Hệ thống dân vận cấp ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy các giải pháp về công tác dân vận hiệu quả hơn. Toàn tỉnh đã xây dựng được 2.724 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. 

3123
Các đại biểu tham dự hội nghị

Việc triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp 3.073 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 2.546 vụ việc; tiếp nhận 3.580 đơn khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài…

3123
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận" của Ban Dân vận Trung ương cho các cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận và “Năm dân vận chính quyền” 2019, đồng thời đề nghị Ban Dân vận các cấp, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới; tham mưu cho lãnh đạo các cấp thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong mọi lĩnh vực; triển khai tốt công tác tiếp dân, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng nhằm củng cố niềm tin của nhân dân; vận động nhân dân đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020. 

3123
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H'Kim Hoa Byă tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; xây dựng lực lượng làm công tác dân vận đủ về trình độ, kỹ năng, phẩm chất, có uy tín, kinh nghiệm trong công tác dân vận, vận động quần chúng.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 37 cá nhân; Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen 14 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2019.

Nguyễn Xuân

 

,