Đảng bộ huyện Ea Kar tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019
Cập nhật lúc 12:52, Thứ Bảy, 14/03/2020 (GMT+7)
.

Sáng 13-3, Đảng bộ huyện Ea Kar đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Đảng bộ huyện Ea Kar đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả cao.

Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ huyện đã thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản 49 biên chế; kịp thời sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, loại hình tổ chức đảng.

123
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 259 đảng viên mới (đạt 103,6% chỉ tiêu), nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 6.408 đồng chí. Cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm bảo đảm kịp thời, đúng quy trình, quy định...

Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2019, trong tổng số 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có 95,74% tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 92,2% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đang tích cực chuẩn bị các bước để tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

4234
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tái cử đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề, vì vậy, Đảng bộ huyện Ea Kar tập trung chỉ đạo các cơ quan giúp việc của Huyện ủy tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy, các chức danh lãnh đạo, quản lý của các tổ chức cơ sở đảng thuộc diện Huyện ủy quản lý; bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; chuẩn bị nhân sự có chất lượng cho đại hội đại biểu các cấp…

Tại hội nghị, Đảng bộ huyện Ea Kar đã thực hiện lấy phiếu tiến nhiệm tái cử đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ; lấy phiếu quy hoạch Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua các quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

Xuân Thao

 

,