Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Cập nhật lúc 18:01, Thứ Năm, 07/05/2020 (GMT+7)
.

Chiều 7-5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (mở rộng) sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện nghiêm túc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, Di chúc của Bác và các chuyên đề hằng năm được thực hiện chu đáo; 100% cán bộ, đảng viên trong Khối đều nghiêm túc tham gia học tập và đăng ký cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đa số cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể, làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, đi vào nền nếp trong toàn Đảng bộ.

Công tác thông tin tuyên truyền được cấp ủy các cấp, các đoàn thể chú trọng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, đã tạo sức lan toả trong toàn Đảng bộ. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được tuyên dương, khen thưởng.

Bỏ phiếu 
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác được thực hiện thường xuyên. Các cá nhân, tập thể được kiểm điểm đã có biện pháp khắc phục khả thi, góp phần cho thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm thực hiện đã góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội đối với thanh niên.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 những năm qua đã góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện nhiệm vụ  chính trị của các cơ quan, đơn vị. 

Đồng chí
Đồng chí Đoàn Thị Biên, Bí thư Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao Giấy khen tặng 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 10 đồng chí, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Đảng uy Khối đối với 4 đồng chí.

Lê Hương

 

 

 

 

 

,