Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật
Cập nhật lúc 23:06, Thứ Sáu, 15/05/2020 (GMT+7)
.
Sáng 15-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho 2 Dự thảo Luật gồm Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Thanh niên (sửa đổi). Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê chủ trì Hội nghị.
 
Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư gồm 11 Chương, 105 điều  quy định về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hoạt động quản lý nhà nước; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Luật áp dụng đối với các bên trong hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

 

th
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê chủ trì hội nghị.
 
Các đại biểu cơ bản đánh giá cao ý nghĩa, tính cần thiết của việc ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong đời sống xã hội, đồng thời đề nghị cần quy định chi tiết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP, tránh việc một dự án phải điều chỉnh nhiều lần; lựa chọn hợp lý phương thức kiểm toán trong đầu tư theo phương thức PPP nhằm vừa đảm bảo yêu cầu về quản lý, giám sát vừa đảm bảo tiến độ triển khai của dự án; quy định rõ hơn về lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP, đặc biệt là đối với việc đầu tư lưới điện, thủy lợi. 
Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) gồm 7 Chương, 41 Điều quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, gia đình, nhà trường, tổ chức thanh niên, cá nhân và các tổ chức khác đối với thanh niên. Luật này áp dụng đối với thanh niên, cơ quan tổ chức, cá nhân, nhà trường và gia đình.

 

th
Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị
 
Đối với Dự thảo Luật này, các đại biểu đề nghị cần bổ sung thêm các căn cứ pháp lý nhằm làm rõ mục đích, ý nghĩa, tính cấp thiết của việc sửa đổi Luật Thanh niên trong giai đoạn hiện nay; cần bổ sung quy hoạch, phương án đào tạo, bố trí cán bộ làm công tác thanh niên; tiến hành rà soát các chính sách cần thiết, đặc thù cho thanh niên để quy định cụ thể, tránh trùng lặp, đồng thời đảm bảo chính sách phù hợp với thực tiễn và sớm đi vào cuộc sống; nên gộp chung nội dung quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên và tổ chức thanh niên thành một; đề nghị tăng độ tuổi của thanh niên từ 16 đến 35 tuổi…
 
th
Đại diện Sở Tư pháp góp ý  Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại hội nghị
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với 2 Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Thanh niên (sửa đổi). Các ý kiến tại Hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình bày tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.
 
Hồng Chuyên
 
,