Đại hội Đảng bộ xã Ea Hiao (huyện Ea H'leo) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật lúc 19:45, Thứ Bảy, 27/06/2020 (GMT+7)
.

Vừa qua, Đảng bộ xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ xã Ea Hiao hiện có 246 đảng viên, sinh hoạt ở 32 chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Duy trì tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 10-11%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,35 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm đạt hơn 54 tỷ đồng, tăng 183,5% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 174 hộ, chiếm 5,35%.

mm
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Hiao nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 50 đảng viên mới.

Đại hội đã thảo luận, thông qua mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025:  Tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10% năm; giá trị sản xuất trên địa bàn theo giá hiện hành đạt 1.160 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 86,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3,5%. Phấn đấu hằng năm kết nạp từ 10 - 12 đảng viên, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Hiao khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (khuyết 2 đồng chí bầu bổ sung sau). Đồng chí Phạm Bá Phi đựơc bầu làm Bí thư Đảng ủy xã.

Hoài Nam

 

                  

 

 

,