Đảng bộ huyện Krông Pắc: Nhiều kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới
Cập nhật lúc 08:26, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)
.

Diễn ra từ ngày 17 đến 19-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Pắc lần XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đang đặt niềm tin và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của huyện nhà.

Theo đánh giá tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện, hầu hết các mục tiêu chủ yếu đã đạt và vượt so với chỉ tiêu trong Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XIII đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư. Ðời sống của nhân dân từng bước được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo...

Tuy nhiên, đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận trong nhiệm kỳ vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại như: trong lĩnh vực giáo dục, còn để xảy ra tình trạng hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế với số lượng lớn, kéo dài; một số cán bộ sai phạm bị xử lý kỷ luật, có trường hợp còn bị truy tố, gây mất niềm tin trong nhân dân. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở một số chi bộ đảng còn hạn chế, chất lượng sinh hoạt thấp. Việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ nhiều nơi chưa bảo đảm các yêu cầu thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát hằng năm của một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra còn mang tính hình thức, nội dung dàn trải. Việc thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số còn tồn tại bất cập, kém hiệu quả...

Ông Nguyễn Duy Tiên, Bí thư Chi bộ thôn 12A, xã Ea Kly (bìa phải) bên mô hình trồng vải của gia đình.
Ông Nguyễn Duy Tiên, Bí thư Chi bộ thôn 12A, xã Ea Kly (bìa phải) bên mô hình trồng vải của gia đình.

Đồng chí Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc cho biết, điểm mới trong đại hội lần này là không có tham luận, báo cáo lại những thành tích đã đạt được ở nhiệm kỳ trước mà các đại biểu tập trung thảo luận trực tiếp đưa ra những giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng gắn với tình hình thực tiễn từng địa bàn. Việc thảo luận, trao đổi để thống nhất chương trình hành động giúp triển khai được các nội dung, chương trình của nghị quyết ngay sau đại hội không bị chậm trễ. Trong quá trình thảo luận, có nhiều ý kiến trước đó còn vướng mắc nhưng khi đưa ra thảo luận đều được thống nhất cao. Qua thảo luận cho thấy nhiều đại biểu phát huy tốt trách nhiệm của mình, tham gia thảo luận tích cực, từ đó giúp cho Ban Chấp hành khóa mới có nhiều giải pháp chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện.

Đồng chí Ê, Bí thư Chi bộ buôn Kon H’ring (xã Ea Yiêng), đại biểu tham dự đại hội chia sẻ: “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội rất chặt chẽ, dân chủ và kỹ lưỡng. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới thực sự là những đồng chí có phẩm chất chính trị tốt, trình độ năng lực, chuyên môn cao; bảo đảm về cơ cấu độ tuổi trẻ, có kinh nghiệm thực tiễn. Mong rằng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới sẽ đoàn kết với quyết tâm cao để lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Krông Pắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá là: Tập trung tổ chức sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư trên địa bàn.

Ông Y Mdoi Niê, người dân buôn Jung (xã Ea Yông) cũng kỳ vọng: Huyện Krông Pắc có tiềm năng, thế mạnh về phát triển các loại cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả. Tuy nhiên, đầu ra của nông sản còn bấp bênh, sản phẩm nông nghiệp chưa khẳng định được vị thế, thương hiệu trên thị trường. Đây là thách thức lớn cho nông dân và là rào cản đối với phát triển sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, trong nhiệm kỳ mới, mong rằng Đảng bộ huyện có những định hướng cho nông dân phát triển sản xuất theo hướng an toàn với quy mô lớn; hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, cần có cơ chế chính sách phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nông dân bắt tay nhau chặt chẽ hơn trong quá trình sản xuất và tiêu thụ nông sản, đem lại giá trị đúng với tiềm năng, lợi thế vốn có của vùng...

Người dân xã Ea Yông chăm sóc vườn cà phê xen sầu riêng.
Người dân xã Ea Yông chăm sóc vườn cà phê xen sầu riêng.

Theo đồng chí Trần Hồng Tiến, để thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, Ðảng bộ huyện sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc; tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội mà đại hội đề ra. Muốn vậy, từng nhóm mục tiêu, nhiệm vụ cần gắn với các nhóm giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, trong đó đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức lãnh đạo; phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước... với phương châm “phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội”.

Lê Thành

,