Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị: Tự giác, thường xuyên và sáng tạo (Kỳ 1)
Cập nhật lúc 08:26, Thứ Ba, 09/06/2020 (GMT+7)
.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm bằng những việc làm cụ thể, trở thành những “hạt nhân” nêu gương để nhân lên niềm tin, tạo động lực cho toàn xã hội học tập, làm theo.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (Sau đây gọi Chỉ thị 05), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự vào cuộc sống…  

Kỳ 1: Đưa Chỉ thị 05 vào thực tiễn

Chỉ thị 05 mở rộng phạm vi, nội hàm trong học và làm theo Bác, không chỉ về tấm gương đạo đức mà cả tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đưa Chỉ thị lan tỏa trong cuộc sống giúp mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên, cá nhân tự kiểm điểm, soi lại mình.

Tạo chuyển biến nhận thức

Xác định rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện M'Đrắk giúp hộ nghèo xây dựng nhà ở.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện M'Đrắk giúp hộ nghèo xây dựng nhà ở.

Để đưa các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn, các cấp ủy đảng đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt chuyên đề của từng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng nhiều hình thức phong phú như: tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, tọa đàm, hội nghị trực tuyến, sinh hoạt định kỳ, chuyên đề… Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa cho biết, tùy theo từng giai đoạn, thời điểm, Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung học tập Chỉ thị 05 vào thực tiễn. Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng quy định nêu gương về đạo đức, lối sống của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và bổ sung yêu cầu về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào quy chế làm việc. Cán bộ, đảng viên cũng chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp, chức năng, nhiệm vụ, tính chất đặc thù của cơ quan, đơn vị.

 
“Việc học tập, vận dụng, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách tự giác, thường xuyên, sáng tạo góp phần khơi dậy, phát huy giá trị, chuẩn mực đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững về mọi mặt”.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn

Bên cạnh các chuyên trang, chuyên mục thường xuyên trên Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các đảng bộ trực thuộc cũng đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trực quan, phát hiện, biểu dương gương người tốt việc tốt, điển hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng quan tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chính trị, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, thi viết và thuyết trình về tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Linh hoạt vận dụng, triển khai

Song song với công tác tuyên truyền, để việc học và làm theo gương Bác trở thành thường xuyên, gần gũi với cuộc sống hằng ngày, các cấp ủy đã tập trung xây dựng những mô hình điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Điển hình như mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Nuôi heo đất” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; “Mái ấm công đoàn” của Liên đoàn Lao động tỉnh; “Quỹ vì đồng đội” của Hội Cựu Chiến binh tỉnh; “Tiếng kẻng an ninh”, “Bóng điện an ninh”, “Cọc rào an ninh” của huyện Ea Kar… Đặc biệt, những mô hình tiết kiệm làm theo lời Bác do các huyện ủy, thành ủy triển khai đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và tạo hiệu ứng xã hội rộng lớn, góp phần nâng cao uy tín của Đảng đối với nhân dân.

Học tập đức tính tiết kiệm của Bác, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã Quảng Hiệp (huyện Cư M'gar) thực hiện
Học tập đức tính tiết kiệm của Bác, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã Quảng Hiệp (huyện Cư M'gar) thực hiện "Nuôi heo đất " góp tiền giúp đỡ hộ nghèo.

Bên cạnh đó, các cấp ủy cũng xác định những nội dung trọng tâm, đột phá trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với chuyên đề của từng năm như: Đổi mới phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo theo hướng dân chủ, quyết đoán, sâu sát, cách mạng và khoa học, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu người đứng đầu; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá; xây dựng phát triển nền nông nghiệp chất lượng cao, bền vững giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”...

Theo đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn, qua việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đa số cán bộ, công chức, viên chức thể hiện sự chuyển biến rõ nét về đạo đức, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công việc, kỷ luật công vụ và thái độ phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin và tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác, nền nếp của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 (Còn nữa)

Kỳ 2: Nhân lên những điển hình tiên tiến

Nguyễn Xuân

 

,