Đại hội Đảng bộ xã Cư Króa (huyện M'Đrắk) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật lúc 14:56, Thứ Sáu, 31/07/2020 (GMT+7)
.

Trong hai ngày 29 và 30-7, Đảng bộ xã Cư Króa (huyện M’Đrắk) đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Cư Króa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ xã xuống cơ sở; thực hiện đạt đa số các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Cơ cấu kinh tế có bước phát triển tích cực, tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp giảm còn 79%, thương mại - dịch vụ chiếm 21%. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt gần 95 tỷ đồng, tăng trên 24 tỷ đồng so với năm 2015. Tổng diện tích gieo trồng bình quân hằng năm 1.115 ha, đạt 105,9% nghị quyết; sản lượng lương thực hằng năm 2.019 tấn. Thu ngân sách giai đoạn 2015 - 2020 trên 30 tỷ đồng, đạt 101,4% kế hoạch. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Cư Króa đạt 8/19 tiêu chí, tăng 2 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ. Văn hóa - xã hội có bước phát triển khá; quốc phòng và an ninh được giữ vững.

mm
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư Króa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt.

Hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ xã đã kết nạp 33 đảng viên mới, đạt 114,2% nghị quyết; đưa tổng số đảng viên lên 124 đồng chí, sinh hoạt ở 14 chi bộ trực thuộc; 100% thôn có chi bộ đảng và đảng viên là người tại chỗ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã; trong 5 năm cán bộ, đảng viên đã tự nguyện tiết kiệm theo gương Bác được trên 50 triệu đồng.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể: Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng hằng năm 713,5ha; tổng sản lượng lương thực 2.093 tấn; mỗi năm trồng mới 150 ha rừng; phấn đấu mỗi năm đạt từ 1 - 3 tiêu chí nông thôn mới; tăng thu ngân sách hằng năm 15%; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 5 - 6%; hằng năm kết nạp từ 9 - 10 đảng viên mới…

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư Króa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 7 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Tiến Ninh

 

 

,