Xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới
Cập nhật lúc 16:50, Thứ Tư, 22/07/2020 (GMT+7)
.

Sáng 22-7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Ban Tuyên giáo các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực vực đạt nhiều kết quả thiết thực.
 
Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác chỉ đạo, định hướng và thông tin, tuyên truyền về phòng chống đại dịch Covid – 19 đã được tiến hành chủ động, đồng bộ, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn xã hội, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.
 
Ngành Tuyên giáo đã chủ động tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; thông tin tuyên truyền kịp thời về Hội nghị Trung ương 12; Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; chỉ đạo, định hướng nâng cao chất lượng tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển đảo; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk
 
Hội nghị cũng phân tích một số hạn chế như: việc tuyên truyền nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước ở một số cơ quan, địa phương chưa được thường xuyên, chưa tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội; tính chiến đấu của công tác tuyên truyền miệng ở một số địa phương chưa sắc bén, một chiều, thiếu đối thoại. Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; dự báo tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh ở cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời…
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành Tuyên giáo cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 – CT/TW; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm 2020; kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, tuyệt đối không được vì lý do đại hội mà chậm giải quyết đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của nhân dân; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đổi mới công tác tuyên giáo, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới...

Lê Hương

 

 

,