Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật lúc 13:44, Thứ Tư, 14/10/2020 (GMT+7)
.
Sáng 14-10, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Về dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 80.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.
 
Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Hoàng Gia
Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Hoàng Gia
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI đã đề ra. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 8,75%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng bình quân 11,63%/năm; thu ngân sách tăng nhanh, bình quân 19%/năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện, chuyển biến rõ nét. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển mới. Thương mại - dịch vụ duy trì được tốc độ tăng trưởng, hoạt động du lịch phát triển khá.  
 
Chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên. Công tác giảm nghèo bền vững gắn liền với các hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được đẩy mạnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,87%/năm. Các chính sách xã hội được quan tâm triển khai hiệu quả, đặc biệt là các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn và phát triển rộng khắp. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được duy trì thực hiện; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố; quan hệ đối ngoại có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng mở rộng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. 
 
A
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Gia

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Hoạt động của HĐND, UBND các cấp được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tích cực vai trò đại diện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tập hợp, vận động nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

 
Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường nêu rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn: hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa phát triển; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, tranh chấp đất đai, cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch; an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp; hoạt động của hệ thống chính trị ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu… Trong thời gian tới, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, đưa tỉnh Đắk Lắk phát triển mạnh mẽ, dân giàu, tỉnh mạnh, xứng đáng với vị thế trung tâm vùng Tây Nguyên. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có nhiệm vụ hết sức quan trọng, do vậy đề nghị mỗi đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc tập trung dân chủ, thực sự đoàn kết, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra.
 
A
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: Hoàng Gia

Về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh cần nhận diện rõ những lợi thế của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới; khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên, với tầm nhìn trở thành trung tâm của Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia và rộng hơn là Tiểu vùng Mê-kông.

 
Theo đó, cần chú trọng rà soát, xây dựng quy hoạch với tầm nhìn chiến lược dài hạn, với tư duy đẩy mạnh liên kết vùng trong cả nước và với Tiểu vùng Mê-kông để tạo động lực phát triển; tập trung đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; kết nối hệ thống giao thông với các tỉnh lân cận, khu vực và quốc tế bằng các tuyến đường bộ, đường sắt và đường hàng không; chú trọng phát triển du lịch và dịch vụ tài chính, logistics để Đắk Lắk vừa là điểm đến, vừa là điểm trung chuyển khách du lịch, vốn và hàng hóa của cả khu vực. Ưu tiên nguồn lực đầu tư để TP. Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên, trung tâm dịch vụ, tài chính, công nghệ cao của tỉnh trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế nhằm tạo động lực phát triển tỉnh trong thời gian tới theo Kết luận số 67 của Bộ Chính trị. 
 
A
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung và các địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, lũ vừa qua. Ảnh: Hoàng Gia

Đồng thời cần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, để thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội; thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, chính sách về giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động; chú trọng nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội… Bên cạnh đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác dân vận, củng cố vững chắc mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc…

 
Tại phiên khai mạc, Đoàn Chủ tịch đã phát động, kêu gọi các đại biểu dự Đại hội tham gia đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung và các địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, lũ vừa qua.
 
* Chiều nay (14-10), các đại biểu tiếp tục chương trình làm việc với phiên thảo luận về các văn kiện trình Đại hội.
 
Lan Anh
 
,