Thông cáo báo chí phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Cập nhật lúc 18:55, Thứ Ba, 13/10/2020 (GMT+7)
.

Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa có Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội ngày 13-10-2020.

1. Buổi sáng ngày 13-10-2020

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Lễ viếng nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh (Km5).

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Trưởng, Phó Đoàn đại biểu.

Các đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
Các đại biểu tham dự Đại hội viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh. 


2. Buổi chiều ngày 13-10 2020: Đại hội tiến hành khai mạc phiên trù bị

- Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì phiên trù bị Đại hội lần thứ XVII. 

- Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội; phổ biến các văn bản của Trung ương liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; phân công 6 Trung tâm thảo luận, địa điểm sinh hoạt Đoàn đại biểu; đồng thời Đoàn chủ tịch hướng dẫn một số nội dung phiên Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Đại hội kết thúc phiên trù bị lúc 16 giờ 30 ngày 13-10-2020.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

7 giờ 30, ngày 14-10-2020, phiên Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức bắt đầu.

Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

,