Thành ủy Buôn Ma Thuột kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận
Cập nhật lúc 14:11, Thứ Ba, 13/10/2020 (GMT+7)
.
Ban Dân vận Thành ủy Buôn Ma Thuột vừa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2020) và tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.
 
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 90 năm công tác Dân vận của Đảng, nêu bật những thành tích vẻ vang của công tác Dân vận trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 
 
Kế thừa và phát huy truyền thống công tác dân vận của Đảng, thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể TP. Buôn Ma Thuột quan tâm. Các mô hình “Dân vận khéo” từ thành phố đến cơ sở đã phát huy hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; khơi dậy được nhiều việc làm thiết thực có ý nghĩa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua đi vào cuộc sống, đóng góp tích cực cùng Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh...
 
th
Thành ủy Buôn Ma Thuột khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020
 
Nhiệm vụ trong tậm của công tác dân vận trong thời gian tới là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội, trước hết là cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội về phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động; xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp theo hướng tinh gọn hoạt động có chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong giai đoạn cách mạng mới...
 
Nhân dịp này, Thành ủy Buôn Ma Thuột đã khen thưởng 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020. 
 
Hồng Chuyên
 
 
 
 
 
,