Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc 22:54, Thứ Bảy, 09/01/2021 (GMT+7)
.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị vừa ký các Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cụ thể, Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Lắk, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nay Y Phú, Phó Bí thư Huyện ủy Lắk và Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Thành Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk, nguyên Phó Chủ tịch HĐND huyện Lắk.

ảnh
Ông Võ Ngọc Tuyên (đứng giữa), Bí thư Huyện ủy Lắk tặng hoa cho ông Nay Y Phú và ông Võ Thành Huệ tại Kỳ họp HĐND huyện Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong đợt này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị cũng ký Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Lắk, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Y Bang H’đơk, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Lắk, lý do nghỉ hưu theo chế độ; Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tô Văn Dũng, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk, lý do nghỉ hưu theo chế độ.

Hoàng Tuyết

 

,