Năm 2018, kế hoạch tăng dư nợ tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội là 8,5%
Cập nhật lúc 17:17, Thứ Tư, 07/02/2018 (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 cho Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH).
 
Theo đó, kế hoạch năm 2018, tốc độ tăng tổng dư nợ tín dụng của NHCSXH so với năm 2017 là 8,5%. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm 2018. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2018 cho NHCSXH, bảo đảm không vượt trần nợ công và nợ Chính phủ đã được Quốc hội thông qua. 

 

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ea Súp kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay của một hộ nghèo trên địa bàn
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ea Súp kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay của một hộ nghèo trên địa bàn
NHCSXH căn cứ kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 được giao tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mức vốn được giao; định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.
 
Tại Đắk Lắk, đến hết năm 2017, tổng dư nợ cho vay của NHCSXH đạt 3.972 tỷ đồng, tăng 8,5% so với so đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo 1.211 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên 353 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo 736 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh các tổ chức kinh tế ở vùng nghèo 579 tỷ đồng; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường 495 tỷ đồng; cho vay hộ thoát nghèo 292 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo làm nhà ở 90 tỷ đồng; cho vay các đối tượng khác 216 tỷ đồng.
 
Giang Nam
,