Hỗ trợ tài sản cho 4 hợp tác xã nông nghiệp
Cập nhật lúc 10:57, Thứ Tư, 07/02/2018 (GMT+7)
Ngày 6-2, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức bàn giao tài sản hỗ trợ xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi sản phẩm nông sản chủ lực cho HTX Nông nghiệp dịch vụ công bằng Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột).
 
HTX được hỗ trợ 85 triệu đồng để mua phân bón, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất cà phê bền vững theo chuỗi giá trị. Liên minh HTX tỉnh yêu cầu đơn vị thụ hưởng sử dụng tài sản hỗ trợ đúng nguyên tắc, có hiệu quả, đem lại lợi ích cho HTX và các thành viên.
 
Cán bộ Liên minh hợp tác xã tỉnh kiểm tra tài sản hỗ trợ cho HTX Nông nghiệp dịch vụ công bằng Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột)
Cán bộ Liên minh hợp tác xã tỉnh kiểm tra tài sản hỗ trợ cho HTX Nông nghiệp dịch vụ công bằng Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột)
 
Ngoài HTX trên, 3 đơn vị khác cũng được Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ, gồm HTX Nông nghiệp dịch vụ và Thương mại Thành Đạt (huyện Ea Kar), HTX Dịch vụ nông nghiệp Ea Kmát Hòa Đông (huyện Krông Pắc), HTX Dịch vụ nông nghiệp Nhật Minh (huyện Krông Ana). Tổng kinh phí hỗ trợ cho 4 HTX trên là 300 triệu đồng, từ vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới của Trung ương.
 
Minh Thông
 
,