Vay vốn trồng cây lâu năm được thỏa thuận ân hạn nợ gốc
Cập nhật lúc 18:46, Thứ Tư, 31/10/2018 (GMT+7)
.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP,  ngày 9-6-2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
 
Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư này là từ ngày 10-12-2018, trường hợp khách hàng vay để trồng, chăm sóc, tái canh cây lâu năm, khách hàng và tổ chức tín dụng được thỏa thuận thời gian ân hạn nợ gốc và lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm. 
 
Cán bộ Agribank Chi nhánh Ea Toh (Agribank Bắc Đăk Lăk) kiểm tra hiệu quả vốn vay tại một mô hình trồng cây lâu năm trên địa bàn huyện Krông Năng
Cán bộ Agribank Chi nhánh Ea Toh (Agribank Bắc Đăk Lăk) kiểm tra hiệu quả vốn vay tại một mô hình trồng cây lâu năm trên địa bàn huyện Krông Năng
 
Theo đó, thời gian ân hạn là khoảng thời gian tính từ khi tổ chức tín dụng bắt đầu giải ngân vốn vay đến khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
 
Trước đó, việc ân hạn nợ do tổ chức tín dụng chủ động xem xét; khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ chỉ được thực hiện một lần đối với mỗi khoản nợ và việc ân hạn nợ đó không nhất thiết phải căn cứ vào giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm.
 
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk , tính đến nay, cho vay nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 44.100 tỷ đồng, tăng 10,02% so với đầu năm, chiếm 50,96% tổng dư nợ toàn địa bàn. 
 
Giang Nam
,