Hợp nhất một số chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh
Cập nhật lúc 16:53, Thứ Sáu, 17/05/2019 (GMT+7)
.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, Bộ Tài chính vừa phê duyệt việc hợp nhất một số chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế Đắk Lắk để thành lập các chi cục thuế khu vực.
 
Cụ thể, hợp nhất Chi cục Thuế huyện Ea H’leo và huyện Krông Búk thành Chi cục Thuế khu vực Ea H’leo - Krông Búk, trụ sở đặt tại huyện Ea H’leo; hợp nhất Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Năng thành Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng, trụ sở đặt tại thị xã Buôn Hồ; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Krông Ana và huyện Cư Kuin thành Chi cục Thuế khu vực Krông Ana – Cư Kuin, trụ sở đặt tại huyện Krông Ana; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Lắk và huyện Krông Bông thành Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông, trụ sở đặt tại huyện Lắk; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Ea Kar và huyện M’Đrắk thành Chi cục Thuế khu vực Ea Kar – M’Đrắk, trụ sở đặt tại huyện Ea Kar.
 
Người dân làm thủ tục tại Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ
Người dân làm thủ tục tại Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ
 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thực hiện theo quyết định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 
Giang Nam
 
,