Chi cục Hải quan Buôn Ma Thuột phấn đấu thu ngân sách năm 2020 đạt 155 tỷ đồng
Cập nhật lúc 17:56, Thứ Ba, 14/01/2020 (GMT+7)
.
Năm 2019, Chi cục Hải quan Buôn Ma Thuột thu thuế xuất nhập khẩu được 141,9 tỷ đồng, bằng 103,95% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (136,5 tỷ đồng) và bằng 101,36% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao (140 tỷ đồng).
 
Đạt được kết quả trên là nhờ đơn vị đã tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan, tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại...
 
th
Chi cục Hải quan Buôn Ma Thuột tổ chức gặp mặt, đối thoại tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.
 
Năm 2020, Chi cục dự toán thu ngân sách nhà nước đạt 150 tỷ đồng; Bộ Tài chính giao chỉ tiêu pháp lệnh là 155 tỷ đồng, cao hơn số thực thu năm 2019 là 13,1 tỷ đồng. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trên, Chi cục Hải quan Buôn Ma Thuột tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hải quan theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện tốt công tác quản lý Hải quan hiện đại, tạo điều kiện thông thoáng cho hoạt động đầu tư, du lịch, xuất nhập khẩu nhưng vẫn bảo đảm quản lý, giám sát chặt chẽ theo quy định pháp luật. 
 
Hồng Chuyên
 
,