Triển khai 16 đề án khuyến công địa phương
Cập nhật lúc 15:38, Thứ Tư, 25/03/2020 (GMT+7)
.
Sở Công thương cho biết, có 16 đề án khuyến công địa phương được thực hiện trong năm 2020, với tổng kinh phí gần 3,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 2 tỷ đồng, đối ứng của đơn vị thụ hưởng gần 1,6 tỷ đồng.
 
Cụ thể, 7 đề án hỗ trợ máy móc kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (2,7 tỷ đồng), 4 đề án tập huấn khuyến công (380 triệu đồng); 1 đề án phát triển công nghiệp nông thôn (310 triệu đồng); 2 đề án quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công (80 triệu đồng) và 2 đề án cung cấp thông tin về chính sách phát triển công nghiệp (120 triệu đồng).
 
Ngành Khuyến công kiểm tra đề án khuyến công địa phương năm 2019 tại huyện Ea Kar
Ngành Khuyến công kiểm tra đề án khuyến công địa phương năm 2019 tại huyện Ea Kar
 
Ngoài các đề án hỗ trợ, ngành Khuyến công cũng thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chính sách khuyến công; theo dõi, giám sát và hướng dẫn đối tượng thụ hưởng trong quá trình thực hiện để các đề án phát huy hiệu quả.
 
Minh Thông
 
,