67.837 người bị ảnh hưởng do dịch covid-19 đã được nhận tiền hỗ trợ
Cập nhật lúc 17:43, Thứ Hai, 06/07/2020 (GMT+7)
.
UBND tỉnh cho biết, đến nay có 67.837 người trong danh sách đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đã được chi trả tiền hỗ trợ với số tiền gần 91,5 tỷ đồng.
 
Cụ thể, chi trả cho người có công với cách mạng: 9.693 người, số tiền 14,5 tỷ đồng; đối tượng bảo trợ xã hội: 40.447 người, gần 60,6 tỷ đồng; hộ nghèo, cận nghèo: 17.678 người, hơn 16,3 tỷ đồng; người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương: 9 người, 16,2 triệu đồng; người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc: 1 người, 1 triệu đồng.
 
Công nhân Công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk vừa thực hiện phòng chống dịch vừa sản xuất
Công nhân Công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk vừa thực hiện phòng chống dịch vừa sản xuất
 
Trước đó, các huyện thị xã, thành phố đã rà soát, lập danh sách đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 thuộc diện được nhận hỗ trợ với 438.623 người, kinh phí hơn 370,6 tỷ đồng.
Minh Thông
 
,