Khởi sắc nông thôn mới
Cập nhật lúc 06:40, Thứ Tư, 29/07/2020 (GMT+7)
.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, huyện Ea H’leo đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

Khi bắt tay vào xây dựng NTM, huyện Ea H’leo gặp không ít khó khăn, thách thức. Toàn huyện chỉ có 28/209 tiêu chí NTM (chiếm 13,4%), bình quân 2,5 tiêu chí/xã. Trước thực tế đó, Đảng bộ, chính quyền huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết đối với từng tiêu chí và từng xã, theo hướng ưu tiên dễ làm trước, khó làm sau. Cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực, huyện chú trọng khơi dậy sức dân, phát huy những cách làm chủ động, sáng tạo với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”.

Thi công  xây dựng  công trình  Nhà văn hóa  xã Cư Mốt.
Thi công xây dựng công trình Nhà văn hóa xã Cư Mốt.

Điển hình như xã Cư Mốt, để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã xác định phát triển kinh tế là mục tiêu “xương sống” giúp thúc đẩy các tiêu chí khác. Theo đó, xã đã vận động người dân đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao giá trị nông sản. Khuyến khích, hướng dẫn người dân đưa các giống cây có năng suất, sản lượng cao, được thị trường ưa chuộng như: cà phê, sầu riêng, bơ, mít, chôm chôm... vào trồng, hình thành vùng sản xuất tập trung. Trong chăn nuôi, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân chuyển từ tập quán thả rông sang nuôi nhốt chuồng, đầu tư lựa chọn con giống tốt...

Ông Huỳnh Trọng Văn, Chủ tịch UBND xã Cư Mốt cho biết, với cách làm đó, đến nay, 100% hộ dân trong xã đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xen canh nhiều loại cây trồng trên cùng một diện tích đất; phát triển đàn vật nuôi theo hướng hàng hóa. Khi đời sống người dân được nâng cao thì việc huy động sức dân xây dựng các công trình hạ tầng cũng được thuận lợi hơn. Từ năm 2011 đến nay, xã Cư Mốt đã vận động nhân dân đóng góp gần 4,2 tỷ đồng, hiến hơn 7.000 m2 đất để cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước làm mới 28,6 km đường bê tông; xây dựng sân bê tông và nhà văn hóa tại 13/13 thôn; lắp đặt điện thắp sáng trên 40% các tuyến đường trong khu dân cư… Hiện, xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Gia đình ông Lương Văn Ích (thôn 8, xã Cư Mốt) thu nhập khá từ mô hình trồng chôm chôm xen canh cà phê.
Gia đình ông Lương Văn Ích (thôn 8, xã Cư Mốt) thu nhập khá từ mô hình trồng chôm chôm xen canh cà phê.

Cùng với những cách làm sáng tạo, sát thực tiễn, các địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng NTM, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phụ nữ chung sức xây dựng NTM”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”...

Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay, toàn huyện đạt tổng số 184 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 16,72 tiêu chí, tăng 156 tiêu chí so với năm 2010. Huyện Ea H’leo đã có 6/11 xã đạt chuẩn NTM, vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Theo ông Lê Thăng Long, Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo, kết quả sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM cho thấy tình hình nông nghiệp - nông dân - nông thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến rõ nét, giúp việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tích cực, bền vững hơn, tăng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, đa dạng hóa loại hình tổ chức sản xuất ở nông thôn... Những kết quả của chương trình đã tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân.

Thời gian tới, huyện Ea H’leo sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM; chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; tranh thủ nguồn vốn tín dụng để hỗ trợ đối với hộ nghèo, cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất... Phấn đấu đến năm 2025, huyện Ea H’leo sẽ hoàn thành 11/11 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao…

Từ năm 2010 đến nay, huyện Ea H’leo đã huy động nhân dân và doanh nghiệp đóng góp trên 481,5 tỷ đồng để thực hiện các công trình hạ tầng NTM như: đổ bê tông, rải nhựa 315,5 km đường liên xã, liên thôn, xóm; làm cấp phối 75 km đường trục xóm; xây dựng mới 10 cầu qua suối; lắp đặt trên 45 km đường điện thắp sáng đường quê và xây dựng mới 162 khu văn hóa thôn, buôn...

Lê Thành

,