Tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá
Cập nhật lúc 06:48, Thứ Tư, 08/05/2019 (GMT+7)
.

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3487/UBND – KGVX ngày 4-5-2019 đề nghị các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31-5.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tình hình thực tế tại địa phương và nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2089/BYT-KCB, ngày 18-4-2019, nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đồng thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền nhằm đẩy mạnh thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Kim Oanh

,