Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Cập nhật lúc 17:00, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)
.

Sáng 6-7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trần Tiến Dũng; Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Đỗ Hoàng Yến chủ trì hội nghị.

Để phát huy hiệu quả của Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 258), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 250/QĐ-TTg, ngày 28-2-2018 phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250) với những giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện chế định giám định tư pháp và hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp; nâng cao chất lượng người giám định tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Đề án 250, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp liên ngành số 992/QCPH-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 26-3-2018 trong công tác giám định tư pháp nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giám định tư pháp với các cơ quan tiến hành tố tụng cấp Trung ương và cơ quan có liên quan đối với công tác giám định tư pháp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung có tính chất quyết định việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong thời gian tới như: Các giải pháp tiếp tục hoàn thiện chế định giám định tư pháp; giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp; giải pháp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giám định; giải pháp nhằm đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh cần quán triệt, tổ chức triển khai nghiêm túc những nhiệm vụ đã được giao tại Đề án 250 và sớm ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án, Quy chế phối hợp trong phạm vi lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Đề án và các văn bản khác về giám định tư pháp, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức các cấp, ngành, cơ quan tiến hành tố tụng về vị trí, vai trò của công tác giám định tư pháp...

Khả Lê

,