Xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ) tổ chức Chương trình Ngày pháp luật
Cập nhật lúc 16:57, Thứ Ba, 14/08/2018 (GMT+7)
.

Ngày 14-8, UBND xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ) tổ chức Chương trình Ngày pháp luật và triển khai các luật mới ban hành cho cán bộ, công chức cấp xã, các tuyên truyền viên, công an viên và chi bộ, ban tự quản các thôn, buôn trên địa bàn.

Chương trình đã triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;  Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, ngày 15-5-2018 của Chính phủ về việc ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 04/2018/TT-BTP, ngày 17-5-2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường của Nhà nước.

Các đại biểu tham dự Chương trình.

Các đại biểu tham dự Chương trình.

Ngoài ra, các đại biểu còn được tuyên truyền về Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND, ngày 11-10-2017 của HĐND tỉnh quy định về mức chi chế độ công tác, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 36/2017/HĐND, ngày 8-12-2017 của HĐND tỉnh quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, UBND xã Ea Siên đã tổ chức được 8 Chương trình Ngày pháp luật nhằm phổ biến các nghị quyết cũng như triển khai các luật mới ban hành đến cán bộ, công chức cấp xã, các tuyên truyền viên và chi bộ, ban tự quản các thôn, buôn. Qua đó, thúc đẩy công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn.

Khả Lê

 

,