Tăng cường xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng cán bộ ngành Tư pháp
Cập nhật lúc 16:12, Thứ Tư, 18/12/2019 (GMT+7)
.
Sáng 18-12, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
 
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì cuộc họp. 
 
Theo đánh giá tại cuộc họp, trong năm 2019, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch hoạt động, chương trình kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện công tác CCTP.
 
Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/BCĐCCTP, ngày 24-01-2019 về kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh năm 2019, xác định rõ các nội dung, yêu cầu cụ thể của việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ CCTP nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
 
Đồng chí Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp
Đồng chí Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo cũng đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để các cơ quan tố tụng, cơ quan tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
Ngoài việc tổ chức các đoàn kiểm tra, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh cũng tiến hành giám sát thường xuyên đối với các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tư pháp trên địa bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ CCTP; tiến hành kiểm tra đột xuất khi có dư luận, thông tin, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tư pháp… 

Nhờ đó, việc thực hiện Chiến lược CCTP trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động tư pháp và CCTP đã được nâng lên.  

Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đóng góp ý kiến tại cuộc họp
Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như: Cần tập trung vào một số nội dung nổi cộm gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các bộ luật mới được Quốc hội thông qua theo hướng đa dạng hóa về hình thức, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là các nội dung thiết thực để người dân nắm bắt; thực hiện các giải pháp tăng cường xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng cán bộ ngành tư pháp; tập trung chỉ đạo cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp; làm tốt công tác thi hành án đối với các vụ án hành chính, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, không để kéo dài gây mất lòng tin của nhân dân…  

 
Hoàng Minh
 
,