Khuyến khích khu vực tư nhân và doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ
Cập nhật lúc 19:53, Thứ Năm, 12/12/2019 (GMT+7)
.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, thúc đẩy, khuyến khích khu vực tư nhân và doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng số lượng và quy mô phát triển các quỹ KH&CN của doanh nghiệp; đầy mạnh hợp tác công tư, hình thành trung tâm chuyển giao công nghệ thúc đẩy nhanh việc ứng dụng KH&CN vào sản xuất, kinh doanh.

a
Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh. (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, rà soát, sắp xếp lại hệ thống tổ chức KH&CN, giảm đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo,dàn trải, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu; trong đó, củng cố, sắp xếp lại và phát triển các tổ chức KH&CN công lập theo hướng mỗi ngành, lĩnh vực có những đơn vị trọng điểm đủ sức giải quyết những nhiệm vụ KH&CN của ngành, lĩnh vực…

Tiếp tục đổi mới các chương trình KH&CN địa phương theo hướng phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Hoàn thành, đưa vào sử dụng có hiệu quả Dự án Trại thực nghiệm KH&CN tỉnh và huyện Cư M’gar; xây dựng thư viện thông tin KH&CN trên cơ sở thư viện truyền thống và thư viện điện tử tại Sở KH&CN…

Thúy Hồng

 

 

 

,