Từ ngày 7 tháng 7, hộ nghèo miền núi được vay tối đa 50 triệu đồng
Cập nhật lúc 14:39, Thứ Sáu, 07/07/2017 (GMT+7)
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có văn bản hướng dẫn cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.
 
Theo đó, từ ngày 7-7-2017, khách hàng là hộ đồng bào DTTS nghèo ở các xã thuộc vùng DTTS và miền núi; hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn được vay vốn ưu đãi để tạo đất sản xuất hoặc chuyển đổi ngành nghề. Trong đó, người vay chỉ được vay vốn để sử dụng vào một trong các mục đích khai hoang, phục hóa đất sản xuất hoặc tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất; đầu tư vào sản xuất, kinh doanh ngành nghề không trái pháp luật (mua sắm máy móc, công cụ sản xuất, dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, buôn bán…) sẽ được vay tối đa 50 triệu đồng/hộ.
 
Người dân huyện Ea Súp phát triển sản xuất từ vốn vay NHCSXH
Người dân huyện Ea Súp phát triển chăn nuôi từ vốn vay NHCSXH
 
Lãi suất cho vay được tính bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay. Căn cứ vào chu kỳ sinh trưởng của đối tượng vay, khả năng trả nợ của người vay, người vay và NHCSXH thỏa thuận thời hạn cho vay cụ thể, nhưng tối đa không quá 10 năm.
 
Riêng đối với người vay vốn để tạo đất sản xuất, ngoài các căn cứ nêu trên còn phải căn cứ vào thời hạn còn lại được sử dụng đất sản xuất của hộ vay và NHCSXH chỉ xem xét cho vay khi thời hạn còn lại được sử dụng đất sản xuất bằng hoặc lớn hơn thời hạn cho vay đã thỏa thuận nêu trên.
 
Việc giải ngân cho vay theo hướng dẫn này được thực hiện đến hết ngày 31-12-2020.
 
Được biết, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2085 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu cụ thể góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng DTTS và miền núi từ 3% đến 4%/năm; giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho trên 80% số hộ đồng bào DTTS nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ DTTS nghèo và hộ nghèo sống phân tán ở vùng đặc biệt khó khăn. 
 
Giang Nam
,