Phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo
Cập nhật lúc 17:17, Thứ Bảy, 25/01/2020 (GMT+7)
.

Xuân Canh Tý - 2020 đến tràn ngập niềm vui, lòng tự hào, phấn khởi trước những thành quả mà chúng ta đạt được trong năm 2019.

Đây là năm thứhai liên tiếp toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch Quốc hội đề ra, cho dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường tác động không nhỏ đối với nước ta. 

Năm 2019 tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khá cao, chúng ta tiếp tục kiểm soátđược lạm phát, kinh tế vĩ mô ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững trật tự an toàn xã hội; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu quan trọng; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí triển khai quyết liệt mang lại kết quả thiết thực; chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng cải thiện. Uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.

Công trình điện gió tại huyện Ea H'leo. Ảnh: Hoàng Gia
Công trình điện gió tại huyện Ea H'leo. Ảnh: Hoàng Gia

Đối với tỉnh ta, tuy còn nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh... song với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự vào cuộc mạnh mẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng các doanh nghiệp, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân đã khơi dậy sức sáng tạo, năng động, cách làm hay, thúc đẩy khởi nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển, thực hiện thành công nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần làm thay đổi lớn diện mạo nông thôn ngày nay và đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Năm 2019, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng, hoạt động đối ngoại có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả cao. Một số chỉ tiêu chủ yếu quan trọng vượt kế hoạch đề ra, đáng chú ý là tăng trưởng kinh tế 9,23%, thu ngân sách tăng 17,6% và huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 23,7% so với năm 2018. Các tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp không ngừng được củng cố và phát huy hiệu quả...

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh ta.

Vì vậy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng với cả nước tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết, chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, cộng với những cách làm sáng tạo, năng động, đổi mới trọng tâm, trọng điểm có tính chiến lược đột phá phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và đạt đích kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Đắk Lắk

 

,