Thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
Cập nhật lúc 15:57, Thứ Hai, 17/02/2020 (GMT+7)
.

Ngày 13-2-2020, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 3642-TB/TU thông báo về việc thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông báo này quy định: Điều kiện đăng ký; Đối tượng đăng ký thi tuyển; Hồ sơ đăng ký dự tuyển; Nội dung và hình thức thi tuyển.

Nội dung chi tiết xem tại đây:

 

 

,