Thi tuyển chức danh Trưởng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; Giám đốc Trung tâm Kiểm định xây dựng
Cập nhật lúc 10:34, Thứ Ba, 07/07/2020 (GMT+7)
.

Sở Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch số 1886/KH-SXD tiếp tục tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; Giám đốc Trung tâm Kiểm định xây dựng.

Mục đích của việc thi tuyển hai chức danh trên nhằm phát hiện, thu hút những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trình độ cho sự phát triển bền vững của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của Sở Xây dựng. 

Đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo tiền đề để xây dựng cơ chế sử dụng và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo hướng bình đẳng, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan.  

Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng tham gia dự tuyển; trình tự, thời gian thi tuyển xem chi tiết tại đây:

 Nguyên Hoa

 

 

,