Nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch
Cập nhật lúc 15:40, Thứ Bảy, 12/09/2020 (GMT+7)
.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện và từng bước đi vào nền nếp.

Trong Chương trình Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời kỳ này với chủ đề "Vấn đề quy hoạch và quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”, phóng viên Báo Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Xây dựng LÂM TỨ TOÀN chung quanh nội dung này.

 °Xin ông cho biết những nét nổi bật về công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Cùng với quá trình phát triển đô thị gắn với quy hoạch xây dựng, công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực: Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị (đối với đô thị là trung tâm huyện, thị trấn, thị xã, thành phố) đạt 100% với diện tích khoảng 27.841ha, gồm 16 đô thị và 2 trung tâm huyện (Krông Búk và Cư Kuin), tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, làm cơ sở để phát triển đô thị bền vững.

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn toàn tỉnh đạt 60,43% (diện tích là 16.825/27.841 ha so với tổng diện tích quy hoạch chung được duyệt). Trong đó tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đạt 58,25% (diện tích là 5.912/10.150 ha so với tổng diện tích quy hoạch chung TP. Buôn Ma Thuột được duyệt); tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đạt 21,84% (diện tích là 1.795,32/8.219,2 ha so với tổng diện tích quy hoạch chung thị xã  Buôn Hồ được duyệt).

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị trên địa bàn toàn tỉnh đạt 15,29% (diện tích khoảng 4.257/27.841 ha so với tổng diện tích quy hoạch chung).

°Ông đánh giá thế nào về tình hình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng hiện nay trên địa bàn tỉnh?

Tốc độ phát triển đô thị của tỉnh hiện nay diễn ra khá nhanh, việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa công trình của các tổ chức, cá nhân ngày càng nhiều. Việc chấp hành các quy định của Nhà nước về pháp luật xây dựng của các tổ chức, cá nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các đô thị được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng được nâng lên; từng bước hình thành hệ thống các đô thị hiện đại, văn minh theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị của tỉnh. Công tác quản lý trật tự xây dựng đã được chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; việc cải thiện thủ tục hành chính (TTHC) đã giảm bớt phiền hà trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác quản lý trật tự xây dựng tại một số địa phương vẫn còn bộc lộ một số tồn tại: Việc thực hiện xây dựng theo Giấy phép xây dựng (GPXD) và quản lý trật tự xây dựng tại một số địa phương còn buông lỏng, xử lý chưa kịp thời, nghiêm minh; tình trạng xây dựng sai GPXD, không có GPXD vẫn còn diễn ra làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư.

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, ngày 5-9-2018 UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng ban hành Quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng; triển khai công tác phối hợp kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm thuộc thẩm quyền… Đội ngũ công chức Thanh tra Sở làm công tác quản lý trật tự xây dựng cơ bản được kiện toàn, có đủ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm bố trí cán bộ chuyên trách quản lý trật tự xây dựng, trang bị cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác, đồng thời đã phối hợp tốt trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn theo đúng thẩm quyền…

°Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải cách TTHC. Vậy kết quả đạt được như thế nào, thưa ông?

Những năm qua, Sở Xây dựng đã thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, thường xuyên rà soát, đối chiếu với các TTHC đã được Bộ Xây dựng công bố và các quy định của cấp trên để phát hiện những nội dung không phù hợp, kịp thời trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp. Hiện, Sở Xây dựng đã có 41 TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định 3702/QĐ-UBND ngày 12-12-2019. Bên cạnh đó, mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng thay đổi theo quy định các thông tư của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cũng đã được Sở Xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

Hiện nay, Sở Xây dựng có 8 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả ở mức độ 3, 4 và 11 TTHC thực hiện qua đường bưu chính công ích. Để tiện cho việc tra cứu hoặc nộp hồ sơ TTHC khách hàng có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Sở Xây dựng đang áp dụng Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với 41 TTHC và đặt mục tiêu chất lượng: 90% các hồ sơ được giải quyết nhanh hơn quy định, tỷ lệ giải quyết nhanh hơn về mặt thời gian là 10%.

°Xin cảm ơn ông!

Lan Anh (thực hiện)

 

 

,