Giữ vững phên giậu của Tổ quốc
Cập nhật lúc 11:46, Thứ Sáu, 22/05/2020 (GMT+7)
.

Sau đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cùng với Công an nhân dân vũ trang các tỉnh phía Nam, ngày 23-5-1975 Công an nhân dân vũ trang Đắk Lắk (tiền thân của Bộ đội Biên phòng tỉnh) được thành lập.

Ngày 10-10-1979, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 22 chuyển giao nhiệm vụ và lực lượng Công an nhân dân vũ trang từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng và đổi tên thành Bộ đội Biên phòng, theo đó Công an nhân dân vũ trang Đắk Lắk đổi tên thành Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk. Năm 2004, trước diễn biến phức tạp về an ninh chính trị trên địa bàn Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng, để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành lập thêm 3 đồn biên phòng mới (Đồn Ia R’vê, Yok Mbre và Yok Đôn); trong các năm 2006 - 2009 thành lập thêm một số cơ quan, đơn vị. Như vậy đến nay về tổ chức, biên chế của Bộ đội Biên phòng tỉnh gồm có Cơ quan Bộ Chỉ huy, 7 đồn biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H'leo tuần tra kiểm soát biên giới.    Ảnh: Ngọc Lân
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H'leo tuần tra kiểm soát biên giới. Ảnh: Ngọc Lân

Để phát huy vai trò là lực lượng chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, trong những năm qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện đư­­ờng lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà n­­ước, như: Nghị quyết về “Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh ở khu vực biên giới giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến năm 2015 và những năm tiếp theo”; Chương trình thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền, kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”... Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Thủ trướng Chính phủ về "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đến nay, trên địa bàn 4 xã biên giới đã có 51 tổ, 308 thành viên đăng ký tham gia tự quản an ninh trật tự; 23 tập thể, 421 gia đình, 1.443 cá nhân đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; 51 thôn, buôn, 3.290 hộ ký cam kết tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng cũng đã trực tiếp triển khai hiệu quả một số chương trình, mô hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới như: “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”, “Bò giống cho người nghèo”; phân công cán bộ, đảng viên về tăng cường ở 4 xã biên giới và các chi bộ thôn, buôn nhằm tham mưu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, xây dựng các tổ chức đảng cơ sở... Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ người dân biên giới như: khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; xóa mù chữ; tổ chức dạy nghề; tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Các Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Doanh nhân đồng hành cùng mái ấm nơi biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được triển khai hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết tâm bảo vệ vững chắc biên giới.  Ảnh: Ngọc Lân
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết tâm bảo vệ vững chắc biên giới. Ảnh: Ngọc Lân

Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại, góp phần củng cố, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Mondulkiri (Campuchia); đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ cho Ty Công an, Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri và Tiểu đoàn 303 Cảnh sát Bảo vệ biên giới Campuchia vật liệu xây dựng doanh trại trị giá trên 2,4 tỷ đồng; xây dựng đường điện thắp sáng cho 3 đồn Cảnh sát Bảo vệ biên giới Campuchia trị giá gần 4,7 tỷ đồng...; phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”.

Trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đặc biệt là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia... Cùng với đó, tập trung xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường, quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và an toàn trong đơn vị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lập trường vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp phải thực sự gương mẫu, tiêu biểu về mọi mặt, có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Gắn bó mật thiết với nhân dân; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân sự và các lực lượng đứng chân ở khu vực biên giới xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc. Tích cực tham mưu và tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, trước hết là xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia theo phương châm “Mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã được Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Quân công, 1 Huân chương Chiến công; tập thể Đồn Bu Prăng được tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 11 lượt đơn vị và 59 cá nhân được thưởng Huân chương Chiến công các hạng, 38 tập thể và cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen; trên 50 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.


Đại tá Phạm Hữu Chiến

Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

,