Đảng ủy Quân sự tỉnh và Huyện ủy Krông Pắc ký kết chương trình phối hợp
Cập nhật lúc 21:42, Thứ Năm, 21/01/2021 (GMT+7)
.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc vừa ký kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, hai đơn vị đã ký kết các nội dung: phối hợp chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, đơn vị tự vệ theo quy định; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi khi có tình huống; xây dựng phương án sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn khi có tình huống; phối hợp cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo chỉ tiêu được giao hằng năm và tổ chức bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo đúng quy định. Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền và phổ biến nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết, thỏa thuận nội dung phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết, thỏa thuận nội dung phối hợp thực hiện.

Hai đơn vị cũng thống nhất phân kỳ chi tiết nhiệm vụ cụ thể theo từng giai đoạn và cùng phối hợp đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả của công tác phối hợp sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của huyện Krông Pắc trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh Hường

,