Huyện Lắk cho phép các phương tiện thủy hoạt động tạm thời đến hết 11-11-2018
Cập nhật lúc 17:53, Thứ Ba, 30/10/2018 (GMT+7)
.

UBND huyện Lắk vừa có văn bản cho phép các phương tiện thủy nội địa (chưa được cấp phép) trên địa bàn huyện hoạt động đến hết ngày 11-11-2018 để chủ phương tiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Trong thời gian này, nếu phương tiện, chủ và người điều khiển phương tiện có các vi phạm khác, đặc biệt liên quan đến an toàn giao thông thì đề nghị Công an huyện, UBND các xã, thị trấn xử lý theo quy định.

f
Đò chở khách tại Bến đò buôn M'liêng (xã Đắk Liêng).

Sau thời hạn nói trên, nếu chủ phương tiện không cung cấp đầy đủ hồ sơ, phương tiện thủy không đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn quy định tại Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 31-7-2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa… thì huyện sẽ đình chỉ hoạt động của bến và phương tiện.

Hoàng Tuyết

,