Triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin chính phủ điện tử
Cập nhật lúc 15:29, Thứ Tư, 24/01/2018 (GMT+7)
Sáng 24-1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) Chính phủ điện tử. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì Hội nghị. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị.
 
Trong năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT, cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến, góp phần thực hiện, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân. Tỉnh đã xây dựng và từng bước kiện toàn, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trực tuyến tạo nền tảng phát triển cơ quan điện tử, chính quyền điện tử.
 
Đến nay đã triển khai đưa vào hoạt động Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông, cung cấp, phục vụ tiếp nhận, xử lý 1.543 bộ thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn. 100% cơ quan, đơn vị trang bị đầy đủ máy tính làm việc cho cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ và có hạ tầng mạng nội bộ theo tiêu chuẩn, kết nối Internet băng thông rộng để phục vụ cho ứng dụng CNTT. 100% các cơ quan, đơn vị trong tổ chức bộ máy nhà nước các cấp sử dụng Hệ thống quản lý văn bản liên thông toàn tỉnh và thư điện tử công vụ trong công tác hành chính hằng ngày... 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và khó khăn trong việc triển khai ứng dụng CNTT như: Việc ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa phần lớn chưa thực hiện triệt để trên hệ thống iGate; số lượng hồ sơ nhập vào hệ thống một cửa điện tử chưa đảm bảo so với hồ sơ thực tế. Tỷ lệ văn bản điện tử thực hiện liên thông trong hệ thống quản lý văn bản của tỉnh còn hạn chế. Số lượng hồ sơ được người dân thực hiện trực tuyến qua mạng còn ít, các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm nhiều về giải pháp để tăng cường tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4...
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác truyền thông về chính phủ điện tử; triển khai ứng dụng CNTT toàn diện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh; đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đảm bảo công tác an toàn thông tin theo quy định của pháp luật; nâng cấp, cải tạo, kết nối đồng bộ hạ tầng CNTT...
 
Lan Anh
,