Khảo sát hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở
Cập nhật lúc 22:05, Thứ Năm, 17/05/2018 (GMT+7)
.
Từ ngày 15 đến 18-5, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức khảo sát việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh.
 
Đoàn đi khảo sát thực tế tại một số đơn vị Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Nhà Văn hóa – Khu Thể thao và làm việc với UBND các địa phương, đơn vị: Ea H’leo, Krông Năng, Krông Ana, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch. 
 
Nhà văn hóa thôn 3, xã Phú Lộc (huyện Krông Năng)
 Nhà Văn hóa thôn 3, xã Phú Lộc (huyện Krông Năng) là một trong những điểm Ban Văn hóa - Xã hội tỉnh đến khảo sát thực tế.
 
Nội dung khảo sát liên quan đến các vấn đề về quy hoạch, xây dựng, đầu tư trang thiết bị, bộ máy quản lý, quy chế, tổ chức, kinh phí hoạt động hằng năm của hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tìm hiểu những hạn chế, bất cập cũng như kết quả nổi bật và các đề xuất, kiến nghị trong việc phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh.
 
Lan Anh
 
,