Tăng cường gửi và nhận văn bản điện tử
Cập nhật lúc 17:18, Thứ Tư, 27/02/2019 (GMT+7)
.
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trong thực hiện nhiệm vụ công tác.
 
Cụ thể, hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để phục vụ hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị; triển khai đồng bộ và hoàn thành nâng cấp, cập nhật tính năng phần mềm hệ thống quản lý - điều hành văn bản (iDesk), phần mềm trung gian phục vụ kết nối, liên thông để gửi, nhận văn bản điện tử, bảo đảm phản hồi đầy đủ trạng thái xử lý văn bản.
 
Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc sử dụng iDesk trên địa bàn huyện Krông Pắc
Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc sử dụng iDesk trên địa bàn huyện Krông Pắc.
 
UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết cho công chức làm công tác văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước.
 
Minh Thông
 
,