Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc 14:54, Thứ Tư, 26/06/2019 (GMT+7)
.

Sáng 26-6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục phiên họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do đồng chí Phạm Hát, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Pháp chế tiếp tục góp ý cho các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX; công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2019; Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; Tờ trình về việc phê duyệt biên chế viên chức, biên chế hội và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong năm 2019; dự thảo báo cáo Hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Phạm Hát, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Phạm Hát, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tham gia góp ý Báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2019, các thành viên Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với nội dung cũng như thể thức trình bày. Báo cáo đã thể hiện rõ sự năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND; chấp hành và bảo đảm sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và sự giám sát của HĐND tỉnh. Nội dung báo cáo khá đầy đủ, đã rút ra được những ưu, khuyết điểm và giải pháp khắc phục… Tuy nhiên, báo cáo vẫn chưa chỉ ra được nguyên nhân chủ quan của những tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện, trách nhiệm cụ thể của từng ngành..., vì vậy Ban Pháp chế đề xuất UBND tỉnh đánh giá bổ sung để có giải pháp khắc phục cụ thể.

Đại diện sở, ngành giải trình nội dung liên quan tại cuộc họp
Đại diện sở, ngành giải trình nội dung liên quan tại cuộc họp.

Đối với báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX, các thành viên cơ bản nhất trí, trong đó đánh giá cao việc trả lời, tổ chức thực hiện các nội dung chất vấn, tuy nhiên Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh khi báo cáo nội dung này nên phân loại, hệ thống các nội dung trả lời để đại biểu dễ theo dõi và có phản biện trở lại nếu cần.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Pháp chế cũng thống nhất các nội dung Tờ trình của UBND tỉnh về việc phê duyệt biên chế viên chức, biên chế hội và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong năm 2019; thống nhất bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh tại tờ trình số 51/TTr-UBND của UBND tỉnh. Riêng Nghị quyết 35/2006/NQ-HĐND ngày 11-10-2016 của HĐND tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, Ban Pháp chế thống nhất không cần thiết phải bãi bỏ.

Lê Hương

,