Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc 16:31, Thứ Sáu, 22/11/2019 (GMT+7)
.

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 18-11-2019 về việc Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của thôn, buôn (gọi tắt là thôn), tổ dân phố (TDP) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, quy định mỗi thôn có 1 trưởng thôn; trường hợp thôn có trên 350 hộ, thôn xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn xã biên giới thì có thể có 1 phó trưởng thôn. Mỗi TDP có 1 tổ trưởng TDP, trường hợp TDP có trên 400 hộ thì có thể có 1 tổ phó. Điều kiện thành lập mới phải bảo đảm quy mô 200 hộ trở lên đối với thôn, 250 hộ trở lên đối với TDP; thôn ở xã biên giới có từ 100 hộ trở lên. Trường hợp đặc thù đối với thôn, TDP nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng, thôn hình thành do di dân ở miền núi; vùng sâu, vùng xa có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn thì quy mô thôn có từ 50 hộ trở lên, TDP có từ 100 hộ trở lên.

d
Buôn M'liêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk. (Ảnh minh họa)

Quy chế cũng nêu rõ về tiêu chuẩn của trưởng, phó trưởng thôn và tổ trưởng, tổ phó TDP phải là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở thôn, TDP; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt… Ngoài các tiêu chuẩn trên, chú trọng việc bố trí, giới thiệu đảng viên ứng cử theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu đến cuối năm 2021 có 100% trưởng, phó thôn, TDP phải là đảng viên quy định tại Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 30-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Hoàng Tuyết

 

,