Bế mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc 16:50, Thứ Ba, 24/12/2019 (GMT+7)
.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, ngày 24-12, HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành bế mạc Kỳ họp thứ 9.

Các đại biểu HĐND thành phố đã tập trung thảo luận các nội dung kỳ họp đề ra, đặc biệt là nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: phấn đấu phát triển kinh tế cao hơn năm 2020 theo hướng ổn định và bền vững; khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua các nghị quyết
Đại biểu HĐND TP. Buôn Ma Thuột biểu quyết thông qua Nghị quyết về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết, thông qua 7 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND; chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2020; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư và bổ sung danh mục công trình đầu tư năm 2020 thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Buôn Ma Thuột Nguyễn Khắc Long phát biểu bế mạc kỳ họp 
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Khắc Long phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND TP. Buôn Ma Thuột Nguyễn Khắc Long lưu ý, năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm của thành phố. Vì vậy, UBND thành phố cần tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như nghị quyết đã được kỳ họp thông qua; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2020.

Lê Hương

 

 

,