Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018
Cập nhật lúc 15:11, Thứ Năm, 28/06/2018 (GMT+7)
.
Sáng 28-6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện một số văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
 
Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương... 
 
th
các đại biểu tham dự hội nghị
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, UBKT các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng. 
 
UBKT các cấp cũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật Đảng bảo đảm về nguyên tắc, đúng quy trình, quy định; qua đó đã chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, trong cán bộ, đảng viên. 
 
th 
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo hội nghị. 
 
Trong 6 tháng đầu năm, UBKT Tỉnh uỷ đã tiếp nhận 116 đơn thư tố cáo, phản ánh của đảng viên và công dân. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách, 2  đảng viên bằng hình thức khiển trách và cách chức. Cấp huyện và cơ sở đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 3 tổ chức, 117 đảng viên  bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Các đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật chủ yếu thuộc lĩnh vực hành chính, Nhà nước chiếm 35,9%; lực lượng vũ trang 12,8%; sản xuất kinh doanh dịch vụ 7,7%; các lĩnh vực khác chiếm 43,6%.
 
Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Rà soát chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của cấp ủy và UBKT để tham mưu và tổ chức thực hiện, có hiệu quả nhiệm vụ được giao; cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ do Điều lệ đảng quy định, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch năm 2018… 
 
th
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục nêu cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi thành kỷ luật trong Đảng; đổi mới phương pháp công tác, nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng giai đoạn hiện nay.
Hồng Chuyên
 
 
 
,